Vi ste ovdje: Početna :: O Puturistu :: Nagradna igra - Air France (do 01.09.2011)
Nagradna igra - Air France (do 01.09.2011)

REZULTATI NAGRADNE IGRE

 

«Osvoji nezaboravan vikend u Parizu       za 3 osobe »

 

 

1. Nagrada :

Tri karte za Pariz na letovima zrakoplovne kompanije Air France te dva noćenja s doručkom u hotelu All Seasons za tri osobe u trokrevetnoj sobi.

 

1. Vesna Bulić

 

2. - 26. Nagrada:

25 bonova u vrijednosti od 30 EUR koji se mogu iskoristiti za popust prilikom kupnje karte na letovima zrakoplovne kompanije Air France za Pariz, Madrid, Barcelonu, Dublin i Lisabon.

 

1.    Silvije Jakolić

2.    Sanja Horvat

3.    Flavijan Marković

4.    Zoran Pajić

5.    Nikolina Šarić

6.    Tomislav Vrabec

7.    Maja Golik

8.    Stipe Radan

9.    Zvjezdana Boric

10. Marija Kunac

11. Josip Crnoja

12. Silvio Altarac

13. Dejan Odobaša

14. Ksenija Kralj

15. Elena Beletić

16. Dina Rajić

17. Ivanka Šarac

18. Katarina Vrnoga

19. Nadica Šipušić

20. Dalida Mladenić

21. Ana Sučec

22. Mirjana Jurić

23. Monika Ivandić

24. Nino Ćosić    

25. Mirjana Antić

 

 

 

Nagradna igra traje od 01.04.2011. do 01.09.2011.

  (Svaka prijavljena osoba je suglasna da se prijavom na newsletter na portalu Puturist.com ujedno prijavljuje i na newsletter zrakoplovne kompanije Air France)

 
 

Izvlačenje nagrada izvršit će se  05.09.2011. Imena dobitnika biti će objavljena na našim web stranicama najkasnije do 09.09.2011. Dobitnici nagrada biti će obaviješteni putem e-maila o dobivenoj nagradi.

 

 

DXVO-P041474_06.jpg

  

 

Na temelju Zakona o igrama na sreću (NN 87/09) članak 69. i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), te odobrenja ministarstva financija RH Klasa: UP/I— 460- 02/11-01/137,  Ur. broj: 513-07-21-07/11-2 od tvrtka Via Net doo, Zagreb, Nova cesta 19, OIB 10651148004 donosi sljedeća:

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

«Osvoji nezaboravan vikend u Parizu za 3 osobe »

 

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je Via Net društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba, Nova cesta 19, MB 2113376, OIB: 10651148004.

Nagradna igra priređuje se u cilju prijavljivanja na newsletter Air France-a preko Internet portalu Puturist.com (www.puturist.com), u cilju stvaranja baze podataka potencijalnih putnika, promidžbe i ostvarenja promidžbenih učinaka za Puturist i Air France.

 

Članak 2.

Nagradna igra održava se u razdoblju od 01.04.2011. – 01.09.2011., i ima samo jedno kolo.

 

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na službenim web stranicama priređivača nagradne igre (www.puturist.com).

   

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni građani Republike Hrvatske koji se u periodu od 01.04.2011. – 01.09.2011. prijave na newsletter na Internet portalu Puturist.com. Svaki sudionik se može prijaviti samo jednom, te treba upisati podatke: vlastito ime, prezime i vlastitu e-mail adresu. Svaki sudionik je još obavezan pozvati još dvije osobe (putem e-maila), koje ne moraju učestvovati u nagradnoj igri, te točno odgovoriti na dva postavljena pitanja. Nepotpune prijave kao i prijave sa netočnim odgovorima neće ulaziti u izbor. Via Net ne snosi odgovornost za netočno upisane podatke.

U izbor ne ulaze prijatelji koji su pozvani ukoliko ne potvrde svoje učestvovanje u nagradnoj igri, na navedeni način. E-mail adrese pozvanih prijatelja ne ulaze u bazu podataka ukoliko to sami ne potvrde učestvovanjem u nagradnoj igri.

Svaka prijavljena osoba je suglasna da se prijavom na newsletter na portalu Puturist ujedno prijavljuje i na newsletter od Air France-a. Tako da će svaka osoba, koja se prijavi, automatski biti prijavljena i na newsletter od Puturista i na newsletter od Air France-a. 

Pobjednik može sponzorirati svoje prijatelje po završetku igre. Da bi se zadovoljili uvjeti sudjelovanja i računovodstva, e-mail adrese sudionikovih prijatelja poslane organizatoru moraju biti važeće i razlikovati se jedna od druge. Nadalje, sudionik se obvezuje da je dobivena suglasnost vlasnika adresa za slanje organizatoru, da ih organizator može koristiti za slanje elektroničke pošte u ime i umjesto sudionika i za pozivanje prijatelja samo jednom da sudjeluju u igri. Preuzimanjem te obveze, sudionik oslobađa organizatora bilo kakve odgovornosti za slanje e-mail adresa.

Via Net i Air France nisu odgovorni za posljedice kašnjenje, gubitka, krađe ili oštećenja redovne ili elektroničke pošte koje nisu uzrokovane njihovom krivnjom.

Via Net i Air France se ne mogu smatrati odgovornim za fizičku nemogućnost pobjednika da se ukrcaju na zrakoplov ili da putuju zrakoplovom ili njihovu nemogućnost odlaska u neku stranu zemlju zbog neispravnosti putne dokumentacije (neposjedovanje putovnice, nevažeća putovnica, itd.)

U svim slučajevima u kojima je odgovarajući upravni i/ili tehnički rad Nagradne igre subjekt negativnog utjecaja virusa, računalnih bugova, neovlaštenog ljudskog djelovanja ili bilo kakvih drugih uzroka za koje Via Net ili Air France nisu odgovorni, Via Net zadržava pravo prekida Nagradne igre.

Bilo kakve prijevare ili nepridržavanje Pravila igre može dovesti do isključenja iz igre; ako bude potrebno, Via Net i Air France zadržavaju pravo poduzimanja pravne akcije protiv njih.

Što se tiče nagrada, Air France se obvezuje obaviti sve Air France letove koji su nagrada, u skladu s njihovim Uvjetima prijevoza.

Pobjednici će biti smješteni u hotelu iz lanca All Seasons. Via Net i All Seasons hotels ne snose odgovornost gubitka dokumenata, prtljage ili drugih osobnih stvari za vrijeme korištenja nagrade i za vrijeme boravka u hotelu. Organizator Nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost po pitanju čistoće i urednosti, te lokacije hotela; kao ni za količinu i kakvoću hrane za doručak; te za eventualno nepojavljivanje u hotelu na prijavljeni datum (nakon što je rezervacija napravljena). U slučaju nepojavljivanja u hotelu, na rezervirani datum, smatra se da je pobjednik iskoristio nagradu.

   

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji. Dobitnici nagrada će biti objavljeni na portalu Puturist.com nakon završetka nagradne igre.

   

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:

1.     Nagrada: 3 avio karte za Pariz, dva noćenja u hotelu  iz lanca All Seasons za tri osobe u trokrevetnoj sobi, na bazi dva noćenja sa doručkom). Avio-prijevoznik: Air Frnace. Period korištenja: 15.09.2011. – 31.03.2012. Vrijednost nagrade: 2.040 kn (sa PDV-om).

Uvjeti korištenja nagradne karte: Karte se ne mogu mijenjati, refundirati niti prenijeti na treću osobu. Airodromske pristojbe plaća Air France. Dobitnik nagrade te njegovi prijatelji moraju putovati zajedno, istog datuma i na istoj ruti.

Datumi putovanja ovise o raspolozivosti mjesta na zrakoplovu. Nagrada se ne može koristiti u periodu od 15.12.2011 – 05.01.2012.

2.     Nagrada – 26 nagrada; 25 bonova od 30 eur za popust na Air France-ovim letovima za Pariz, Madrid, Barcelonu, Dublin i Lisabon. Period korištenja nagrade:  15.09.2011. – 31.03.2012 za letove do 01.05.2012. Vrijednost nagrade: 5.560.00 kn (sa PDV-om). Nagradni voucher se moze iskoristiti za kupnju Air France karte na stranici www.airfrance.hr za minimalnu kupnju od 50€ po karti na ponudjenim destinacijama, 

 

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi:  7.600.00 Kn  (sa PDV-om)

Nagrade nisu zamjenjive za novac. Nagrade se mogu koristiti isključivo u naznačenim terminima.  Nagrade se ne mogu prodati niti prenijeti na treću osobu.

   

Članak 7.

Izvlačenje nagrada izvršit će se slučajnim odabirom od strane Air France-a, u prostorijama Air France-a, Kršnjavoga 1, 10000 Zagreb, 05.09.2011. u 11.00 sati.  Izvlačenje će biti u prisustvu troćlane komisije koju će imenovati direktor društva.

   

Članak 8.

Imena dobitnika biti će objavljena na web stranicama priređivača nagradne igre najkasnije (8) osam dana od dana završetka nagradne igre (01.09.2011.). Dobitnici nagrada biti će obaviješteni putem e-maila o dobivenoj nagradi.

 

Članak 9.

Nagrade se mogu iskoristiti isključivo u naznačenom terminu. Nakon potvrđenog termina korištenja nagrade, promjena nije više moguća. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

   

Članak 10.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

 

Članak 11.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem e-maila.

 

Članak 12.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade odobrenje i budu objavljena na web stranicama.

 

Članak 13.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

   

Članak 14.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Via Net d.o.o.